Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is van het grootste belang voor ons. Hieronder vindt u meer uitleg over hoe Onyva met uw gegevens omgaat.

De fundamentele privacyprincipes die door Onyva gehanteerd worden luiden als volgt:  Gegevens met betrekking tot uw activiteiten of andere persoonlijke gegevens die u uploadt of publiceert op Onyva kunnen gezien worden door anderen, afhankelijk van uw privacy-instellingen.  We groeperen en anonimiseren bepaalde gegevens van onze gebruikers om een overzicht te maken van de algmene activiteitsgraad binnen het team waar u zich voor registreert of binnen uw organisatie of bedrijf.  Alle gegevens die we delen met uw organisatie of bedrijf zijn volledig geannonimiseerd en worden gegroepeerd met gegevens van andere gebruikers binnen uw organisatie of bedrijf. Als dusdanig is het onmogelijk voor uw organisatie of bedrijf om uw activiteitsgegevens te achterhalen op individueel niveau.  Wij bieden u verschillende opties om de privacy van uw persoonlijke informatie te bewaken en wij werken er steeds aan om de privacyopties die tot uw beschikking staan, uit te breiden en te verbeteren.  Onyva respecteert uw privacy en deelt uw bezorgdheid over de veiligheid van gegevens die u mogelijk verzendt naar ons platform en de bijbehorende mobiele toepassingen en services van Onyva (tezamen de “Services”). In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, hoe u uw privacy-instellingen en uw rechten in verband met de Services kunt beheren. Gelieve ook de Servicevoorwaarden te lezen waar de voorwaarden voor de Services worden beschreven.  Onyva heeft haar hoofdkantoor in Brugge, België en is de beheerder van uw persoonsgegevens voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.  Tenzij anders aangegeven is dit Privacybeleid niet van toepassing op producten of diensten van derden of de praktijken van bedrijven waarvan wij geen eigenaar zijn of waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van andere bedrijven waarmee u op of via de Services kunt communiceren. Hiervoor verwijzen we naar het privacybeleid en de servicevoorwaarden van de desbetrefende bedrijven.   Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar info@onyva.be. 

Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken informatie 

Onyva verzamelt en verwerkt de informatie die wij via de app registreren voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, en om de diensten te leveren beschreven in de Servicevoorwaarden. Wij kunnen de Services niet leveren tenzij wij uw activiteitsgegevens verzamelen en gebruiken. 

Onze Legitieme Belangen 

Wij verwerken uw gegevens ter bevordering van onze legitieme belangen, waaronder:  Het leveren en verbeteren van de Services, met inbegrip van gepersonaliseerde Services. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven inzake het verstrekken en ontwikkelen van innovatieve en op maat gemaakte aanbiedingen aan onze leden op een duurzame basis.  De Services veilig en beveiligd te houden. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de legitieme belangen van Onyva en haar leden te behartigen bij het waarborgen van de veiligheid van de Services, en om bescherming te bieden tegen fraude, spam en misbruik, enz. 

Informatie die Onyva verzamelt 

Onyva verzamelt informatie over u, waaronder informatie die u direct of indirect identificeert, als u ervoor kiest om deze met Onyva te delen. We ontvangen informatie op verschillende manieren, onder meer wanneer u activiteiten uploadt met behulp van toepassingen van andere bedrijven, opgenomen in de lijst van connecteerbare apps en wearables. Zie ook de Servicesvoorwaarden voor meer info. Onyva verzamelt ook informatie over hoe u gebruik maakt van de Services, hoe u zich in een team laat opnemen, hoe u zich verhoudt tov andere teamleden qua activiteitsniveau en level. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om informatie over uzelf en uw activiteiten te delen met Onyva. Bijvoorbeeld:  Wij verzamelen basisaccountinformatie zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gebruikersnaam en wachtwoord dat helpt met de beveiliging en u toegang biedt tot onze Services.  Profiel en gebruiksinformatie wordt over u verzameld wanneer u ervoor kiest een foto, activiteit (inclusief datum, tijd en geolocatie-informatie, evenals uw snelheid, tempo of gemiddelde hartslag) te uploaden of te posten, uw apparatuurgebruik toe te voegen, activiteiten van anderen te bekijken of op gelijk welke andere manier gebruik te maken van de Services.  Onyva verzamelt informatie van wearables en apps die u aansluit op Onyva. U kunt bijvoorbeeld uw Fitbit horloge of Runkeeper-account koppelen met Onyva en informatie van deze wearables en apps wordt doorgegeven aan Onyva.  Onyva kan informatie verzamelen of afleiden, zoals hartslag of andere biometrische informatie, zoals vermogen, cadans, lengte en gewicht of andere indicatoren. Voordat u deze informatie naar Onyva kunt uploaden moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van die informatie door Onyva. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door uw account te de-activeren.   Wij verzamelen informatie van de foto's, posts, commentaren, applauses en andere inhoud die u deelt op de Services.  Wij verzamelen en verwerken locatie-informatie wanneer de app of wearable die u verbindt met Onyva deze info registreert en wanneer u zich aanmeldt voor en gebruik maakt van de Services. 

De manier waarop Onyva informatie gebruikt 

Onyva gebruikt de informatie die wij verzamelen en ontvangen voor het beheer en de exploitatie van de Services en zoals anders beschreven in dit Privacybeleid. Wij gebruiken uw activiteitssinformatie om de ‘activity points’ te berekenen die bij elke activiteit horen die u uploadt. Op basis van die activity points wordt uw ‘activity level’ berekend alsook de ‘battle points’ die je verzamelt tijdens een ‘team battle’ of ‘company battle’. Onder voorbehoud van uw privacy-instellingen, worden uw gegevens, met inbegrip van uw profiel, gebruikersnaam, foto's, leden die u volgt en die u volgen, teams waarvan u lid bent, uw activiteiten, activity points, activity level, en applauses en commentaren die u geeft en ontvangt, gedeeld op Onyva om deel te nemen aan de Services.  Wij gebruiken uw informatie ook om de Services te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om onze Servicevoorwaarden van kracht te maken, om veiligheid te promoten en om met u te communiceren. Daarnaast kan uw informatie worden gedeeld met derden, zoals hieronder uiteengezet.  Onyva kan de inhoud die u beschikbaar stelt in verband met de Services de-identificeren of samenvoegen op een manier die u niet persoonlijk identificeert. Voorbeelden van dergelijke samengestelde informatie of statistische gegevens omvatten informatie over apparatuur, de algemene activiteitsgraad binnen uw organisatie of bedrijf, het aantal team battles, company battles of company goals binnen uw organisatie of bedrijf. Onyva kan deze informatie gebruiken, verkopen, in licentie geven en delen met derden voor onderzoek, zakelijke of andere doeleinden zoals het berekenen van veranderingen in activiteitsgraad binnen uw organisatie of bedrijf.  Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren over de Services of om u op de hoogte te stellen van nieuwe functies of updates van onze Servicevoorwaarden. We gebruiken uw gegevens ook om op u te reageren wanneer u contact met ons opneemt. Onyva gebruikt uw gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld door u mededelingen te sturen. 

Hoe informatie wordt gedeeld 

Openbaar beschikbare informatie  Onder voorbehoud van uw privacy-instellingen, kan uw informatie en inhoud toegankelijk zijn voor andere gebruikers. 

Gelieerde partijen en overnemers van ons Bedrijf of onze Activa 

Wij kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen die onder ons gemeenschappelijk beheer vallen en die moeten voldoen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid met betrekking tot uw informatie. Als Onyva betrokken raakt bij een zakelijke combinatie, het verstrekken van effecten, faillissement, reorganisatie, ontbinding of andere vergelijkbare transactie, kunnen wij uw informatie delen of overdragen in verband met een dergelijke transactie.  Wettelijke vereisten  We kunnen uw informatie bewaren en delen met derden, zoals ordehandhavers, openbare of overheidsorganen of gedingvoerende particulieren die in of buiten uw land van verblijf gevestigd zijn, als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving, onder andere om te reageren op een gerechtelijk bevel, arrestatiebevel, dagvaarding of andere wettelijke of regelgevende processen. Daarnaast kunnen we uw gegevens bijhouden, bewaren of vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk of gepast is om de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon te voorkomen, om kwesties inzake de nationale veiligheid of andere zaken van openbaar belang aan te pakken, om overtreding van onze Servicevoorwaarden of fraude of misbruik van Onyva of zijn leden te voorkomen of op te sporen, of om onze bedrijfsvoering of ons eigendom of andere wettelijke rechten te beschermen, inclusief door openbaarmaking van gegevens aan onze juridische adviseurs en andere consultants en derde partijen in verband met een (potentiële) gerechtelijke procedure. 

Hoe wij informatie beschermen 

We nemen verschillende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, de overdracht en de opslag van de gegevens die we verzamelen. Hoewel we ernaar streven om redelijke bescherming te bieden voor uw informatie, geschikt voor de gevoeligheid ervan, garanderen we niet of bieden we geen waarborg voor de veiligheid van de informatie die u met ons deelt en zijn we niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onbedoelde openbaarmaking van uw informatie of inhoud. Geen enkel systeem is 100% veilig. Het gebruik van de data en de data overdracht gebeuren op een beveiligde manier (Transparant Data Encryption in combinatie met SSL)   Disclaimer Hoewel Onyva zich blijft inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden, en kan Onyva de veiligheid van informatie die u naar Onyva verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico. 

Uw instellingen beheren 

Privacy-instellingen 

Onyva biedt verschillende functies en instellingen die u helpen uw privacy te beheren en uw activiteiten te delen. De privacy-instellingen bevinden zich op uw profiel pagina binnen de onyva applicatie op uw mobiel apparaat, onder settings, privacy instellingen. Onyva biedt u de optie om uw activiteiten, activity points, activity level alsook uw organisatie of bedrijf en het team binnen deze organisatie of bedrijf waarvan u lid bent onzichtbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat deze gegevens afgeschermd blijven voor andere gebruikers binnen Onyva.  

Accountgegevens bijwerken 

U kunt ingediende accountinformatie die niet correct is te allen tijde corrigeren, wijzigen of bijwerken door die informatie aan te passen in uw accountinstellingen, te bereiken via uw profiel pagina binnen de onyva applicatie op uw mobiel apparaat, onder settings. Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met Onyva via info@onyva.be. Onyva zal uw vragen over het algemeen binnen 7-10 werkdagen beantwoorden.  Informatie en accounts verwijderen  U kunt een verzoek richten om uw account te laten verwijderen via info@onyva.be.  Als u uw account eenmaal hebt verwijderd, kunnen we uw activiteiten niet meer opvolgen.  Let op: inhoud die u heeft gedeeld met anderen of die anderen hebben gekopieerd, kan ook zichtbaar blijven nadat u uw account of de informatie van uw eigen profiel heeft verwijderd.   U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren, te downloaden of te wissen, alsmede het recht om bepaalde verwerking van uw gegevens te beperken en daar bezwaar tegen te maken. Sommige van deze rechten zijn algemeen van toepassing, andere slechts in een beperkt aantal gevallen. Hieronder beschrijven we deze rechten:  Toegankelijkheid en Portabiliteit: U kunt toegang krijgen tot veel van uw informatie door in te loggen op uw account via uw mobie apparaat.   Corrigeren, inperken, beperken, verwijderen: U kunt ook veel van uw informatie corrigeren, inperken, beperken of verwijderen door in te loggen op uw account. Als u dit niet kunt, neem dan contact met ons op via info@onyva.be.   Bezwaar maken: Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uiteengezet, of in het algemeen belang, kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen stoppen we met het verwerken van uw gegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met de verwerking of waar het nodig is om juridische redenen.  Toestemming intrekken: Indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven, zoals het feit dat wij uw activiteitsgegevens mogen verwerken, hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming bijvoorbeeld intrekken door uw account te inactiveren.  

Klacht: Als u vragen wilt stellen over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd andere rechten die u hebt), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. 

Bijhouden van informatie 

Wij houden informatie zo lang als nodig bij om de Services aan u en anderen te leveren, onder voorbehoud van eventuele wettelijke verplichtingen om verder dergelijke informatie bij te houden. Informatie in verband met uw account zal in het algemeen worden bewaard totdat deze niet langer nodig is om de Services te verlenen of totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of uw account is verwijderd, indien dit eerder is. Wanneer u bijvoorbeeld uw toestemming intrekt voor de verwerking van uw activiteitsgerelateerde informatie door Onyva, zal Onyva alle door u geüploade activiteitsgerelateerde informatie verwijderen. Nadat u uw account hebt verwijderd, kan het tot 30 dagen duren om uw persoonlijke gegevens en systeemlogs volledig uit onze systemen te verwijderen. Daarnaast kunnen wij informatie uit verwijderde accounts bijhouden om te voldoen aan de wet, om fraude te voorkomen, om vergoedingen te kunnen incasseren, om geschillen op te lossen, om problemen op te lossen, om te helpen bij onderzoeken, om de Servicevoorwaarden van kracht te maken en om andere door de wet toegestane acties uit te voeren. De informatie die wij behouden zal volgens dit Privacybeleid worden behandeld.  Informatie over u die niet langer noodzakelijk en relevant is voor het verlenen van onze Services kan worden geanonimiseerd en samengevoegd met andere niet-persoonlijke gegevens om inzichten te verkrijgen die commercieel waardevol zijn voor Onyva, zoals statistieken van het gebruik van de Services. Deze informatie wordt losgekoppeld van uw naam en andere identificatoren. 

Informatie over het Privacybeleid 

Onyva behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Gelieve het af en toe te lezen. Als Onyva wijzigingen aanbrengt in dit Privacybeleid, zal het bijgewerkte Privacybeleid tijdig op de Services worden geplaatst en, als wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij een opvallende kennisgeving doen en u om uw goedkeuring vragen. Als u bezwaar maakt tegen enige wijziging in dit Privacybeleid, kunt u stoppen met het gebruik van de Services en uw account verwijderen.